O vinařství Začalo to výsadbou vinic

Na jaře roku 2018 jsme ve viniční trati Vinohrádky vysadili dvě naše největší vinice. Postupně jsme je rozšířili na současných 15 hektarů v dalších tratích Zímarky, Pod Novou horou a Zadní hora. Každá hrst zeminy, ze které naše vinná réva čerpá energii, pochází z Velkých Bílovic.

Nespoléháme se však jen na geografické bohatství moravských vinohradů. Při práci máme vždy na zřeteli respekt k přírodě. Používáme ty nejšetrnější metody ochrany révy, dbajíc na zachování její přirozené obranyschopnosti před chorabami a škůdci. Keře nepřetěžujeme, vysazujeme bylinné směsi a pečlivě okopáváme. Kvalitu vína rovněž ovlivňujeme správným načasováním sběru a šetrným zpracováním hroznů.
Na celý proces výroby – od vysazení vinné révy až po rozlévání vína s etiketou W18 – dohlíží náš vinohradník a enolog Tomáš Lišťák.

SEZNAMTE SE S W18